Privaatsuspöhimötted

Ühendkuningriikide Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev: käesolevat privaatsuspoliitikat täiendati viimati 12-09-2014 ja on kehtiv alates sellest kuupäevast.

Me hoolime sinu andmetest ja peame lugu ning väärtustame sinu usaldust, mis eeldab, et talitame sulle kuuluva informatsiooniga õiglaselt ja ettevaatlikult.
Käesolev privaatsuspoliitika käib Sony Pictures Entertainment-i veebilehtede ja internetis ilmuvate eriartiklite kohta, mis on seotud antud Privaatsuspoliitikaga (iga individuaalne "võrgukoht" ehk "Sait"). Saite pakub Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1R 9LU ja nende tütarettevõtted või nendega ühinenud ettevõtted, kaasa arvatud Sony Pictures Entertainment Inc. ja Columbia Pictures Corporation Ltd. (kollektiivselt "meie" ja "meid"). Külastades ja kasutades meie Saiti annad Sa meile nõusoleku koguda sinu kohta andmeid ning neid töödelda vastavalt käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

Käesolev Privaatsuspoliitika sisaldab järgnevat:

 1. Põhipunktid, mida peaksid teadma selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame Sinu andmeid
 2. Milliseid andmeid me sinu kohta kogume?
 3. Kuidas me kasutame küpsiseid ja veebiplinkijaid?
 4. Kuidas me käitleme laste isiklikke andmeid?
 5. Kuidas me kasutame Sinu Andmeid?
 6. Kuidas me jagame Sinu Andmeid?
 7. Lingid teistele veebisaitidele ja teenustele ja meie sisu teistel veebisaitidel
 8. Sinu nõusolek Sinu Andmete rahvusvaheliseks edastamiseks
 9. Sinu õigused: juurdepääs Sinu Andmetele ja nende muutmine
 10. Milliseid meetmeid me rakendame selleks, et Sinu Andmeid turvata?
 11. Kuidas me saame teha oma Privaatsuspoliitikasse muutusi?


***


 1. Põhipunktid, mida peaksid teadma selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame Sinu Andmeid
  • Me kasutame Sinu Andmeid selleks, et lasta sul Saidi funktsioone kasutada, et sind registreerida, ja pakume sulle muud, sinu poolt tellitud sisu, mis on seotud meie filmide ja teiste pakkumistega. Klikka siia, et rohkem teada saada.
  • Me pakume interaktiivseid funktsioone, mis kopereeruvad kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia saitidega, nagu Facebook ja Twitter. Kõik andmed, mida sotsiaalmeedia saidid sinu kohta koguvad, on kokkuleppelised sinu ja nende saitide vahel. Klikka siia, et rohkem teada saada.
  • Me kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et jälgida meie Saidi kasutamist. Me lubame kolmandatel osapooltel paigaldada selliseid tehnoloogiaid meie Saidile reklaami ja muul otstarvel. Klikka siia, et teada saada, kuidas on võimalik küpsistest loobuda.
  • Kui sa oled alla 18 aasta vana, pead sa oma vanemalt või hooldajalt luba küsima, enne kui võtad võistlusest osa või osaled muudes tegevustes. Ainukese erandina ei ole sul luba vaja küsida, kui registreerud uudiskirja saamiseks või teed päringu mingi baasinformatsiooni saamiseks. Klikka siia, et rohkem teada saada.
  • Me avalikustame Sinu andmed, kui sa postitad Saidile Kasutaja-Loodud-Sisu, me avalikustame Sinu Andmed ka äripartneritele ja teistele kolmandatele osapooltele, kui me palkame kolmanda osapoole meie asemel andmeid töötlema; juhul kui selline jagamine on seaduse poolt ette nähtud või kui me heas usus arvame, et peame seda seadusjärgselt tegema, või teatud teistes olukordades. Klikka siia, et rohkem teada saada.
  • Seda Saiti võidakse hostida Ameerika Ühendriikide veebiserverites. Kui sa kasutad Saiti, jõustub sinu nõusolek edastada Sinu Andmed Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse Euroopa Majanduspiirkonna välistesse võimkondadesse, mille andmekaitse ei pruugi olla samal tasemel kui sinu kodumaal. Klikka siia, et rohkem teada saada.

 2. Millist informatsiooni me sinu kohta kogume?

  Informatsiooni, mida sa ise annad
  Me kogume sinu kohta mitmesuguseid isiklikke andmeid, mis võivad koosneda sinu nimest, emaili aadressist, aadressist, sünnikuupäevast, telefoninumbrist, sinu eelistustest ja huvidest, või muudest andmetest, mida sa meile annad või millele sa lubad meile juurdepääsu ("Sinu Andmed"), kui sa registreerud uudiskirja kasutajaks, suhtled meiega või võtad osa interaktiivsetest mängudest, funktsioonidest või võistlustest. Me võime lisaks ka koguda andmeid, mida sa Saidile sisestad, nagu näiteks fotosid, videopilte või mõnda muud sisu, mida sa Saidile üles laed. ("Kasutaja-Loodud-Sisu" ehk "KLS").

  Automaatne informatsiooni kogumine
  Me võime kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad ja hangivad andmeid selle kohta, kuidas Saidile pääsetakse ja kuidas seda kasutatakse ning ka demograafilisi andmeid Saidi kasutajate kohta, mida me võime saada kolmandate osapoolte käest, nagu näiteks Google ("kasutusandmed"). Kasutusandmed võivad koosneda sinu interneti brauseri tüübist, operatsioonisüsteemist, sinu poolt külastatud veebilehtedest, ajast, mil sa antud veebilehti külastasid, sinu demograafilistest andmetest (näiteks sinu vanus, sugu ja huvialad) ja milliseid lehekülgi sa külastasid enne praeguse lehekülje külastamist, selleks, et paremini mõista, kuidas meie kasutajad suhtlevad meie Saitidega, ja et neid siis vastavalt sobivamaks muuta ja parendada. Kasutusandmeid ei saa tavaliselt sinu isikuga ühildada, aga kui me saame seda teha, siis me kohtleme neid kui Sinu Andmeid, mis on käesoleva Privaatsuspoliitikaga kooskõlas.

  Me võime ka automaatselt koguda sinu IP aadressi või mõne teise, arvuti jaoks mõeldud, unikaalse tuvastaja, mobiiliseadme, tehnoloogia või mõne teise seadme (kollektiivselt "Seade"), mida sa kasutad Saidile juurdepääsuks. Unikaalne tuvastaja on number, mis määratakse sinu seadmele automaatselt, kui sul on Saidile või Saidi serveritele ligipääs, ja meie arvutid tuvastavad sinu seadme selle numbri järgi ("Seadme Tuvastaja"). Mõned mobiilteenuste pakkujad võivad meile samuti anda seadme füüsilise asukoha andmed Saidi külastamise ajal.

  Kolmanda osapoole interaktiivsed funktsioonid
  Meie Saidil võivad olla funktsioone, mida pakuvad teised organisatsioonid. Näiteks, võid sa meie Saidile sisselogida kasutades Facebook'i Facebook Connect funktsiooni. Sa võid osaleda mängus või mõnes teises funktsioonis, kus sinu tulemus postitatakse sotsiaalmeedia saidile. Sulle võidakse pakkuda funktsiooni "like" või "share" mõnda teist funktsiooni või sisu meie Saidil, mis on omakorda sotsiaalmeedia saidil. Sa võid samuti osa võtta tegevustest kolmanda osapoole saitidel, nagu näiteks osalemine Facebook'i rakendustes, kus sa lubad meile juurdepääsu Sinu andmetele.

 3. Kuidas me kasutame küpsiseid ja veebiplinkereid?

  Küpsised on failid, mis paigutatakse sinu Seadmele veebiserverite poolt. Küpsiste kasutamine sellel Saidil tagab sulle takistusteta külastused ja mõõdab täpsemalt sinu käitumist sellel Saidil. Sa võid meie poolt kasutatavate küpsiste ja veebiplinkijate kohta rohkem teada saada ja ka seda, kuidas küpsiseid ja veebiplinkijaid ära keelata meie.

  Palun külasta meie Küpsiste Lubamise Tööriista, et näha täielikku nimekirja ettevõtetest, kes ja kuidas kasutavad küpsiseid meie Saidil. See on alati olemas meie Saidil, all parempoolses nurgas. Kasutades meie Saiti, annad sa nõusoleku meile ja kolmandate osapoolte organisatsioonidele küpsiste kasutamiseks kooskõlas sinu küpsiste seadistustega. Sa võid kasutada Küpsiste Lubamise Tööriista igal ajal, et oma eelistusi muuta.

 4. Kuidas me käitleme laste isiklikke andmeid?

  Mõnede meie Saitide sisu võib lapsi ligi meelitada. Laste all me peame silmas isikuid, kes on nooremad kui 18 aastat (õiguslikult nimetatakse neid "Alaealine" või "Alaealised"). Nendel Saitidel me võime koguda Alaealiste e-maili aadressi ja vanuse selleks, et saata neile uudiskirju ja et neid kaasata teistes, kitsendatud, tegevustes. Kui sa oled Alaealine, ja soovid meiega jagada oma Isiklikke Andmeid mingil muul põhjusel, nagu näiteks osaleda mingis eripakkumises või võistluses, pead sa lugema käesolevat Privaatsuspoliitikat koos oma vanema või hooldajaga ja sa ei tohi oma Isiklikke Andmeid meiega jagada enne, kui oled eelnevalt selleks oma vanemalt või hooldajalt loa saanud. Kui meid teavitatakse või me saame mingil muul moel teada, et Alaealine on esitanud meile Isiklikke Andmeid läbi meie Saidi muudel tingimustel, kui need, mis on ülalpool välajatoodud, siis me kustutame selle Alaealise Isiklikud Andmed. Alaealised, kes on nooremad kui 14 aastat võivad Saidil ainult surfata ja funktsioonidega mängida. Me ei kogu teadlikult Alaealiste, kes on nooremad kui 14 aastat, andmeid.

 5. Kuidas me kasutame Sinu Andmeid?

  Me kasutame Sinu Andmeid, mis on kogutud läbi Saidi selleks, et: (1) lubada sul osaleda funktsioonide kasutamisel, mida me Saidil pakume; (2) sind registreerida ja/või üleslaadida sinu Kasutaja-Loodud-Sisu(KLS); (3) anname sulle informatsiooni, mida sa oled palunud või nõustunud saama; (4) parendada Saiti, ja ärisisese ettevõtluse eesmärgil; (5) võtta sinuga ühendust seoses sinu Saidi kasutusega, ja muudatuste kohta meie poliitikates; ja (7) täitmaks teisi avalikustatud eesmärke ajal, mil sina jagad meiega oma Isiklikke Andmeid või kui meil on õiguslik põhjendus seda teha.

 6. Kuidas me jagame Sinu Andmeid?

  Me võime jagada Sinu Andmeid järgmiste osapooltega:

  Kui sa nõustud sellega, et Sinu Isiklikke Andmeid jagatakse
  Kui sa oled Saidil, võib Sul avaneda võimalus saada informatsiooni ja/või turunduspakkumisi kellegilt teiselt või anda muidu nõusolek Sinu Andmete jagamiseks kolmanda osapoolega. Kui sa nõustud sellega, et Sinu Andmeid jagatakse, Sinu Andmed tehakse teatavaks kolmandale osapoolele ja käideldakse vastavalt selle kolmanda osapoole privaatsuspoliitika ja äritavade kohaselt. Sa võid ka esitada eritaotluse, mõnikord läbi interaktiivse funktsiooni, vidina või rakenduse, et jagaksime Sinu Andmeid kolmanda osapoolega ja me tavaliselt rahuldame sellise taotluse. Lisaks, kui sa soovid registreeruda eripakkumiseks, nagu näiteks konkursiks, loosimiseks või võistluseks, Sinu Andmed avalikustatakse kolmandatele osapooltele selleks, et sellist eripakkumist läbi viia.

  Informatsiooni, mida sa avalikustad Saidil
  Sa võid oma KLS'i Saidile esitada. Iga selline KLS avalikustatakse. Käesolev Privaatsuspoliitika ei kehti misiganes KLS'i kasutamise kohta kolmandate osapoolte poolt pärast seda, kui KLS on Saidile üleslaetud.

  Kolmandad osapooled, kes meie nimel teenuseid pakuvad.
  Me võime koostööd teha kolmandate osapooltega, kes meie nimel teenuseid pakuvad, nagu näiteks hosting või kes meie Saidil tegutsevad, saadavad e-maile, ja analüüsivad andmeid. Me võime jagada Sinu Andmeid kolmandatele osapooltele selleks, et nad saaksid pakkuda sisu või muid teenuseid, ja me nõuame, et selliseid osapooled säilitaksid vastava turvalisuse kaitsmaks neid andmeid isevaldse ligipääsu või töötlemise eest.

  Tütarettevõtetega jagamine ja ärilised ülekanded
  Me võime jagada Sinu Andmeid teiste majandusüksustega, kes on meiega seotud eelkõige ärisisestel ja äritegevuslikel põhjustel. Me võime jagada Sinu Andmeid meie ettevõtte - osalise või täieliku - ostjatega või misiganes äri või ettevõttega me ka ei liituks või misiganes äri või ettevõtet me ka ei omandaks.

  Õiguslik kaitse ja teised avalikustamised
  Me võime edastada ja avalikustada informatsiooni, kaasa arvatud Sinu Andmeid, KLS-i, Seadme Tuvastajat (kaasa arvatud IP aadress), kolmandatele osapooltele juhul kui seda näeb ette seadus või kui me heas usus arvame, et peaksime seda seadusjärgselt tegema; valitsusasutuste nõudmisel, kes viivad läbi juurdlust; kontrollides või jõustades Saidi Kasutustingimusi või teisi kohaldatavaid poliitikaid; reageerides hädaolukorras; või kaitstes muid kolmanda osapoole õigusi, omandit, või julgeolekut, Saidi külalisi või avalikkust. Õiguskaitse organite jõusolevate nõudmiste kohaselt võime kasutada ka Seadme Tuvastajat kasutaja tuvastamiseks, me võime seda teha ka autoriõiguste omanikega koostööd tehes, Interneti-teenuse pakkujatega, traadita teenusosutajatega või õiguskaitse organitega oma äranägemise järgi. Sellised avalikustamised võidakse täide viia enne sind eelnevalt informeerimata.

 7. Lingid teistele veebisaitidele ja teenustele, ja meie sisu teistel veebisaitidel

  Sait võib sisaldada linke, mis võivad sind viia teistele veebisaitidele või teenuste juurde, mida haldavad ja kontrollivad kolmandad osapooled. Siia alla kuuluvad reklaamijad, sponsorid, ja partnerid, kes võivad kasutada meie logot või logosid ühiskaubamärgi leppe osana. Me ei oma kontrolli nende kolmandate osapoolte suhtes, ja nende osapoolte sinupoolne veebi- ja funktsioonikasutus allub nende privaatsuspoliitikale. Lisaks, me võime paigutada oma vidinad või teatud muud funktsioonid valitud kolmandate osapoolte veebisaitidele. Kui me seda teeme, siis kõik Isiklikud Andmed, mida me sinu kohta kogume, alluvad sellele Privaatsuspoliitikale.

 8. Sinu nõusolek Sinu andmete rahvusvaheliseks edastuseks

  Saiti hostitakse ja juhitakse Ameerika Ühendriikidest. Seega edastatakse ja töödeldakse Sinu Andmed Ameerika Ühendriikides ja need võidakse saata ka teistesse maadesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus andmekaitset käsitlevad seadused ei pruugi tagada samal tasemel turvalisust, kui teevad seda seadused sinu kodumaal. Kasutades Saiti, ja andes seega juurdepääsu misiganes Sinu Andmetele, annad sa nõusoleku Sinu Andmete rahvusvaheliseks edastamiseks.

 9. Sinu õigused: juurdepääs Sinu andmetele ja nende muutmine

  Sul on juurdepääsu õigus meie poolt hoitavatele Isiklikele Andmetele, ja kui vaja, siis ka nende andmete misiganes vigade parandamisele. Sul on õigus keelduda meiepoolsetest e-mailidest ja muust kommunikatsioonist ja/või muust turundusinformatsioonist. Uuri lähemalt meie andmekaitse meeskonna käest Ameerika Ühendriikides:

  SonyPrivacy@spe.sony.com või kirjutage meile aadressil:
  Sony Pictures Europe House
  25 Golden Square, London W1F 9LU

  Kui soovid teada, milliseid sinu andmeid me töötleme, siis teeme seda väikese tasu eest. Meie poolt sätestatud tasu ei ületa vastavat seaduses ettenähtud limiiti.

 10. Milliseid meetmeid me rakendame selleks, et Sinu Andmeid turvata?

  Me rakendame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta ja turvata Sinu Andmeid. Siiski, ükski elektrooniliste andmete edastamise või hoiustamise turvalisus ei ole 100% garanteeritud.

 11. Kuidas me saame oma privaatsuspoliitikat muuta?

  Kohaldatav seadus välja arvatud, on meil õigus muuta käesoleva Privaatsuspoliitika tingimusi igal ajal ja postitada pilkupüüdev teade muudatuste kohta sellel Saidil. Muudatused jõustuvad neliteist päeva pärast postitamist ja kohalduvad kõigile Sinu Andmetele. Kui me teeme käesolevasse Privaatsuspoliitikasse muudatusi, mis olulislelt mõjutavad seda, kuidas me kogume, töötleme või hoiustame Sinu Andmeid, teavitame sind e-maili teel, juhul, kui sa oled meile oma e-maili aadressi edastanud.